Birrskärs gästbrygga på Stenskär har förnyats med tanke på att förbättra servicen och säkerheten.

Bryggan levererades i november. Den består av betongpontoner och är fem meter längre än den gamla.

Nu finns det också belysningsstolpar med eluttag på bryggan.

För att underlätta förtöjningen vid bryggan finns det boijar, bommar vid landändan och dessutom har vi 

muddrat på norra sidan vid vassen.På våren får hamnen en ny WC till.

En ny gästbastu är under planering till Tistronören ( ön brevid båthusen ) Bastun blir färdig till våren 2020.

Gästbryggans betalningssystem kommer att förnyas.

Välkommen och bekanta er med den nya bryggan på Birrskär !

  

  

Den nya prislistan för 2020 finns nu på hemsidan.