De ekonomiska utvecklingsutsikterna var mycket dystra på våren på grund av pandemin.

Turismnäringens sommarsäsong överskuggades av möjliga begränsningar av medborgarnas

rörelsefrihet och sammankomster.

På grund av alla begränsningar på våren var längtan till frihet så stor att båtsäsongen började 

i maj med dunder och brak. Så livlig som maj månad var i år har vi aldrig tidigare upplevt.

Som helhet har säsongen varit god för vårt företag.

Det faktum att våra stora investeringar för att förbättra tjänsterna har tagits väl emot av båtgästerna

är av stor betydelse för oss både ekonomiskt och mentalt.

Ett varmt tack till alla våra gäster.

Vi önskar er ett gott nytt år 2021

 

På återseende  Agneta och Jarmo

Birrskärs gästbrygga på Stenskär har förnyats med tanke på att förbättra servicen och säkerheten.

Bryggan levererades i november. Den består av betongpontoner och är fem meter längre än den gamla.

Nu finns det också belysningsstolpar med eluttag på bryggan.

För att underlätta förtöjningen vid bryggan finns det boijar, bommar vid landändan och dessutom har vi 

muddrat på norra sidan vid vassen.På våren får hamnen en ny WC till.

En ny gästbastu är under planering till Tistronören ( ön brevid båthusen ) Bastun blir färdig till våren 2020.

Gästbryggans betalningssystem kommer att förnyas.

Välkommen och bekanta er med den nya bryggan på Birrskär !

  

  

Den nya prislistan för 2020 finns nu på hemsidan.